Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -
Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Anunci de convocatòria de la licitació del contracte de gestió del servei de piscines municipals i d’explotació del servei de bar annex 2017

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

ajuntament de malda

Informació General

 • Data de publicació de l'anunci: 18/05/2017 13:57 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  ajuntament de malda
 • Impulsor:
  ajuntament de malda
 • Tipologia: contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació: ordinaria
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Lloc de publicació: SEU ELECTRONICA (WEB) 18/05/2017

Lloc de presentació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa