Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -
Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

URBANITZACIÓ CARRER DEL SOL 1ª Fase

Estat: Adjudicació definitiva

ajuntament de malda

Informació General

 • Expedient: 31/2016
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/09/2016 12:38 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  ajuntament de malda
 • Impulsor:
  ajuntament de malda
 • Tipologia: contracte d’obres
 • Tramitació: urgent
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/07/2016 00:00
 • Obertura d'ofertes: 20/07/2016 13:00

Lloc de presentació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 18/08/2016
 • Data de publicació de l'acord: 18/08/2016
 • Data de formalització del contracte: 13/09/2016
 • Empresa adjudicatària: Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U.

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa