Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -
Ens
 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

URBANITZACIÓ CARRER DEL SOL 1a Fase. Acord d'Adjudicació.

Estat: Adjudicació provisional

ajuntament de malda

Informació General

 • Expedient: 30/2016
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 24/08/2016 14:37 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  ajuntament de malda
 • Impulsor:
  ajuntament de malda
 • Tipologia: contracte d’obres
 • Tramitació: urgent
 • Tipus de procediment: procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: diversos criteris
 • Descripció T.V.O: PREU fins 10 punts MILLORES fins 20 punts AMPLIACIÓ TERMINI GARANTIA fins 3 punts DESIGNACIÓ EQUIP TÈCNIC fins 3 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 15/07/2016 00:00
 • Obertura d'ofertes: 20/07/2016 14:00

Lloc de presentació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Documentació

Lloc d'informació

 • Nom: ajuntament de malda
 • Adreça: Plaça Homenatge a la Vellesa, 1. 25266 Maldà (L'Urgell)
 • Telèfon: 973 33 00 45
 • E-mail: ajuntament@malda.ddl.net
 • Horari: -

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona de la Llei 30/2007
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa